Hyppää sisältöön

Rekisteriseloste

HUOM! Rekisteriselosteen on korvannut Tietosuojaseloste!

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

Verkkokauppa.com Oyj (Y-tunnus: 1456344-5)
Tyynenmerenkatu 11
00220 Helsinki

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Timo Halonen
Puhelin +358 10 309 5555
Sähköposti timo.halonen@verkkokauppa.com

REKISTERIN NIMI

Verkkokauppa.com Oyj:n asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on rekisteröitynyt Verkkokauppa.comin asiakkaaksi, ostanut Verkkokauppa.comista tavaraa ja/tai osallistuu Verkkokauppa.com Oyj:n järjestämään tilaisuuteen tai yhtiökokoukseen.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Verkkokauppa.comin asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan. Tietoja voidaan käyttää Verkkokauppa.comin toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Verkkokauppa.comin omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Verkkokauppa.com saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Verkkokauppa.comin asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

Verkkokauppa.comilla on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Verkkokauppa.comin asiakaspalveluun, sähköpostitse myynti@verkkokauppa.com tai rekisterinhoitajalle.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

    Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero
  • Tiedot käsitellyistä tilauksista
  • Tilausten Postin seurantatiedot

TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Verkkokauppa.com Oyj:n käytössä, paitsi Verkkokauppa.comin käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi.Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Verkkokauppa.comin ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Verkkokauppa.comin tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Verkkokauppa.comin sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Verkkokauppa.comin salasanasuojatulla palvelimella.

Takaisin sivun alkuun