Hyppää sisältöön

Verkkokauppa.com – Todennäköisesti aina halvempi

Inga, UX Designer

Ratkomme ongelmia

Käyttäjälähtöinen suunnittelu on lähtökohtanamme Verkkokauppa.comin suunnittelutiimissä. Tiimiimme kuuluu kuusi henkilöä, joilla on kokemusta mm. palvelumuotoilusta, käyttäjätutkimuksesta, mainonnasta, markkinoinnista, käytettävyystestaamisesta, web- ja mobiilisivustojen suunnittelusta sekä toteutuksesta.

Suunnittelutyön aloitamme selvittämällä käyttäjää koskevan todellisen ongelman. Pääsemme ratkomaan monenlaisten käyttäjien haasteita - pyrimme parantamaan sekä talon omien työntekijöiden, että Verkkokauppa.com asiakkaiden palvelukokemusta. Työmme jälki vaikuttaa sekä omien työntekijöidemme päivittäiseen työhön, että koko yrityksemme asiakaskokemukseen erittäin konkreettisella tasolla.

Työtavat

Tällä hetkellä suunnittelutiimissä hyödynnämme palvelumuotoilun, käyttöliittymäsuunnittelun sekä käyttökokemussuunnittelun työkaluja. Työvaiheisiin kuuluvat muun muassa käyttäjätutkimus, mittarien asettaminen, interaktiosuunnittelu, prototypointi ja käytettävyystestaus. Suunnittelutiimin lisäksi toimimme myös osana ketteriä Scrum-kehitystiimejä. Tavoiteltavaan lopputulokseen pääsemme iteroiden tiiviissä yhteistyössä liiketoiminnan edustajien ja kehitystiimin kanssa.

Lean UX edustaa hyvin meille tärkeitä tapoja tehdä suunnittelua. Pyrimme ratkomaan käyttäjien aitoja ongelmia yhdessä suunnitellen ja kevyesti iteroiden. Se myös korostaa tekemällä oppimista ja työskentelytapaamme kuuluukin jatkuvan palautteen kerääminen käyttäjiltä ja ongelmien ratkominen käyttäen mittareita apuna.

Alun tutkimusvaiheessa teemme usein suunnittelutyötä yhdessä. Tämä auttaa tuomaan esiin eri näkökulmia ongelman selvittämisessä. Jotta omassa työssä pääsisi kehittymään, saamme vertaispalautetta töille toisilta suunnittelijoilta.

Esimerkkitapaus kassajärjestelmän optimoinnin suunnittelusta

Ensimmäiseksi selvitämme, mitä ongelmaa lähdetään ratkaisemaan. Keskustelemme myymälästä vastaavien ja siellä työskentelevien ihmisten kanssa ja määritämme, mitkä ovat kriittisimmät haasteet liiketoiminnan, työntekijöiden ja asiakkaidemme näkökulmasta. Tämän jälkeen selvitämme käyttäjiltä, miten kassa toimii ja mitkä ovat nykyisen ratkaisun hyvät ja huonot puolet. Tiimissämme tehdään käyttäjälähtöistä suunnittelua ja ainoastaan oikealta käyttäjältä voidaan oppia mikä toimii.

Kun alustavista tarpeista on muodostettu kuva, jaetaan löydökset sekä liiketoiminnan edustajien että kehitystiimin kanssa. Tämän jälkeen jatketaan esimerkiksi tekemällä käyttöliittymäprototyyppiä. Prototyyppi esitellään sen tuleville käyttäjille, eli tässä tapauksessa myymälän kassatyöntekijöille. Proto käydään läpi myös toteutustiimin kanssa, jottei syntyisi suunnitelmaa, joka ei olisi järkevästi toteutettavissa. Löydöksien perusteella parannetaan prototyyppiä, joka testautetaan uudestaan käyttäjillä. Näin iteroimalla pyrimme tuottamaan riittävän hyvän proton toteutettavaksi.

Käyttäjiä ei suinkaan unohdeta, vaikka siirrytään toteutusvaiheeseen. Toteutuksen aikana suunnittelija auttaa kehitystiimiä selvittämään esiin nousseita epäselvyyksiä ja tarkennuksia tarpeisiin yhdessä käyttäjien kanssa. Toteutus jatkuu, kunnes tuleva työkalu saavuttaa hyväksyttävän tason ja se voidaan ottaa käyttöön.

Verkkokauppa.com työympäristönä

UX Designerin työssä palaute loppukäyttäjiltä ja kommunikointi heidän kanssaan on erittäin tärkeässä osassa. Verkkokauppa.comissa se on poikkeuksellisen helppoa, sillä aidot loppukäyttäjät (sekä sisäiset että ulkoiset) ovat erittäin hyvin tavoitettavissa: valtaosa työntekijöistä työskentelee samassa rakennuksessa ja myymälästä löytyy aitoja, ostavia asiakkaita. Meillä ei ole kovin jäykkiä prosesseja ja rennon ilmapiirin vuoksi kommunikointi kollegoiden kanssa sujuu helposti.

Verkkokauppa.comin suunnittelijoita kannustetaan käyttämään osa työajasta opiskeluun, sitä kautta pääsemme jatkuvasti päivittämään osaamista ja kehittymään ammatillisesti.

Takaisin sivun alkuun