Siirry sisältöön
Verkkokauppa.com – Todennäköisesti aina halvempi

Mosquito Magnet R-Octenol -tehosteaine, 3 kpl

Maksupalvelut

Arvostelut

Arvosana 4/5 perustuen 1 arvosteluun4,0
Lue 1 tuotearvostelu
 • 10%
 • 20%
 • 30%
 • 4100%
 • 50%
 • Tuotteen laatu
  Arvosana 4/54,0
 • Vastinetta rahalle
  Arvosana 3/53,0
 • Käyttömukavuus
  Arvosana 5/55,0
 1. Vois olla halvempia

  Arvosana 4/5
  Ei kokemusta koneen käytöstä ilman näitä, tuntuu kiinnostavan ainakin sääskiä.
  Make45–54v

Tuote-esittely

Mosquito Magnet R-Octenol on tehosteaine, joka vahvistaa hiilidioksidin houkutusvaikutusta. R-Octenolia käyttämällä hyttysansan teho paranee huomattavasti ja ansan pyydystämä hyttysmäärä on moninkertainen. Myyntipaketissa kolme kapselia.

Oktenoli on luonnossa esiintyvä aine, jota esiintyy kasveissa (esim. sienissä) ja joissakin runsaasti kasveja syövissä eläimissä, kuten naudoissa. Oktenoli koostuu R-oktenolista ja S-oktenolista. Mosquito Magnet R-Octenol-tehosteaine sisältää R-oktenolia.

Huom! R-Octenol-aine ei vähene, vaan se haihtuu ja menettää tehonsa 21 päivän jälkeen. Varmista, että vaihdat tehosteaineen ohjeiden mukaisesti.

Vaaralausekkeet/Faroangivelser:

 • H302 Haitallista nieltynä./Skadligt vid förtäring.
 • H315 Ärsyttää ihoa./Irriterar huden.
 • H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä./ Orsakar allvarlig ögonirritation.

Turvalausekkeet/Skyddsangivelser:

 • P102 Säilytä lasten ulottumattomissa./Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P103 Lue huolellisesti ja noudata kaikkia ohjeita./Läs noggrant och följ alla instruktioner.
 • P264 Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen./Tvätta händerna grundligt efter användning.
 • P270 Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä./ Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
 • P280 Käytä suojakäsineitä ja silmiensuojainta./Använd skyddshandskar och ögonskydd.
 • P305+P351+ P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista./ VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
 • P337+P313 Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin./ Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
 • P501 Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten /kansallisten määräysten mukaisesti./Innehållet/behållaren lämnas till avfallshantering i enlighet med lokala/nationella
  bestämmelser.

Lisätiedot

Tuotteen tiedot
BrändiMosquito Magnet
TuotekoodiROCT3
EAN0686513838059
0686513226962
Takuutiedot
Takuuaika6 kk
Takuuohjeet
Takuuasiat Verkkokauppa.com asiakassivujen ohjeilla.
Tuotepakkaus
Pakkauksen koko9 cm x 2 cm x 14 cm
Pakkauksen paino0,034 kg
Pakkauksen tilavuus0,000252 m³ (0,252 l)
Myyntihistoria
Viimeksi saapuneet
 • 4.4.2023 yli 25 kpl
 • 21.7.2022 5 kpl
 • 11.7.2022 4 kpl
 • 15.6.2022 5 kpl
 • 6.6.2022 1 kpl
Viimeksi myyty
 • 20.12.2023
Lisätty valikoimaan4.10.2019