Hyppää sisältöön

Verkkokauppa.com – Todennäköisesti aina halvempi

PRF Air Glass Cleaner -puhdistusaine lasipinnoille, 520 ml

2,0
Lue 1 tuotearvosteluLue 1 tuotearvostelu
  • Tuotteen laatu2,0
  • 10%
  • 2100%
  • 30%
  • 40%
  • 50%
Olivatko tähdet kohdillaan?Arvostele tuote ja jaa fiiliksesiKirjoita arvostelu
Haluamme tarjota mahdollisimman rehellisiä ja hyödyllisiä arvosteluja ostopäätöksesi tueksi.Näin keräämme tuotearvosteluja

Tuote-esittely

Helppokäyttöinen spray-muodossa oleva nestemäinen lasipöytien, peilien,TV-ruutujen, näyttöpäätteiden, muovi- ja maalipintojen ym. puhdistaja. Puhdistaa ja kirkastaa myös auton ikkunat.

Ainesosat

Merkinnät
1272/2008 (CLP)
GHS07 - GHS02
Huomiosana Vaara
Vaaralausekkeet
H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli.
H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
Turvalausekkeet
P251 Painesäiliö: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä.
P210 Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty.
P211 Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen.
P262 Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin.
P410+P412 Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C/ 122 °F lämpötiloille.
P102 Säilytä lasten ulottumattomissa

Ingredienser

Märkningsuppgifter
1272/2008 (CLP)
GHS07 - GHS02
Signalord Fara
Faroangivelser
H222 Extremt brandfarlig aerosol.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelser
P251 Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
P210 Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. - Rökning förbjuden.
P211 Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
P262 Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.
P410+P412 Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

Tarkista ainesosat aina myös pakkauksesta. Granska alltid ingredienserna på förpackningen.

Tuotekoodit ja brändi

Tuotenumero
50475
Brändi
PRF
Valm. tuotekoodi
PRF Air-Glass 520ml

Tuotteen linkit

Takaisin sivun alkuun