Mr. Muskelknutte Air Duster 400ml 3-pack - tölkki paineilmaa

Tasavallan halvin paineilmapurkki kolmen paketissa! Tämä on painepuhallin pölyn ja irtolian poistoon ATK- jakonttorikoneista, rahanlajittelulaitteista sekä kameroista jafilmeistä. Purkki, brutto 400 ml, netto 300 g. Erinomainen tietokoneen, näppäimistönja digikameran puhdistamiseen.

Ainesosat

Merkinnät
1272/2008 (CLP)
GHS02
Huomiosana Vaara
Vaaralausekkeet
H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli.
Turvalausekkeet
P251 Painesäiliö: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä.
P210 Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty.
P211 Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen.
P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.
P410+P412 Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C/ 122 °F lämpötiloille

Ingredienser

Märkningsuppgifter
1272/2008 (CLP)
GHS02
Signalord Fara
Faroangivelser
H222 Extremt brandfarlig aerosol.
Skyddsangivelser
P251 Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
P210 Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. - Rökning förbjuden.
P211 Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P410+P412 Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F.

11Arvostele tuote

4,2
73 % suosittelee tätä tuotetta (8/11)
Lue kaikki 11 arvostelua

Hyödyllisin arvostelu

Edullista paineilmaa
mies, 25–34
1.12.2015
1. joulukuuta 2015

Hinta-laatu suhteeltaan erinomainen valinta. Soveltuu hyvin tietokoneen, kameran, puhelimen yms. elektroniikkalaitteiden puhdistukseen.

Lue koko arvostelu

Kriittisin arvostelu

Mikä on käyttötarkoitus!
mies, 55–64
23.2.2016
23. helmikuuta 2016

Minulle ei ainakaan selvinnyt aineen/tuotteen käyttötarkoitus. Olisin jättänyt ostamatta mikäli olisin löytänyt sivulla olevasta esitteestä maininnan: tulenarka tuote.

Lue koko arvostelu

0Kysy tuotteesta

    Takaisin sivun alkuun