Avainluvut

TULOSLASKELMATIETOJA

2015
FAS
2016
FAS
2017
FAS
Liikevaihto, M€343,7371,5431,8
Myyntikate1, % liikevaihdosta15,115,514,4
Käyttökate (EBITDA), M€8,813,913,1
Käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta2,63,83,0
Vertailukelpoinen käyttökate (comparable EBITDA) , M€12,314,513,1
Vertailukelpoinen käyttökate (comparable EBITDA), % liikevaihdosta3,63,93,0
Liikevoitto, M€7,712,611,7
Liikevoitto, % liikevaihdosta2,23,42,7
Vertailukelpoinen liikevoitto, M€11,113,211,7
Vertailukelpoinen liikevoitto, % liikevaihdosta3,23,62,7

TASETIETOJA

Oma pääoma (ei pääomalainoja), M€35,639,440,9
Korolliset nettovelat, M€-29,5-41,7-51,9
Taseen loppusumma, M€81,3101,9123,9

TUNNUSLUKUJA

Osakekohtainen tulos (laimentamaton) osakeantioikaistu, €**0,120,220,22
Omavaraisuusaste (ei pääomalainoja), %45,240,033,8
Henkilöstö, keskimäärin tilikaudella538558588

MUOKATUT TUNNUSLUVUT

Käyttöpääoma13,56,6-6,0
Omavaraisuusaste (mukaan lukien pääomalainat), %45,240,033,8
Laimennettu osakeantioikaistu osakekohtainen tulos, €0,120,220,22
Osakekohtainen osinko (osakesplit oikaistu), €**0,150,1660,182*
* Hallituksen esitys yhtiökokoukselle
** Maksuttomasta osakeannista (osakesplit) päätettiin ylimääräisessä yhtiökokouksessa 19.8.2015.

Kaavat

Myyntikate1, % liikevaihdosta
(Liikevaihto - Aineet, tarvikkeet ja tavarat - ulkopuoliset palvelut) / Liikevaihto x 100
Käyttökate
Liikevoitto ennen poistoja
Liikevoitto, % liikevaihdosta
Liiketoiminnan tulos / Liikevaihto x 100
Korolliset nettovelat
Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta + Lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta + Pääomalainat - Rahat ja pankkisaamiset
Osakekohtainen tulos
Tilikauden tulos / Osakkeiden määrä
Omavaraisuusaste (ei pääomalainoja), %
(Oma pääoma + poistoero x (1 - veroaste)) / (Taseen loppusumma - saadut ennakot) x 100
Käyttöpääoma
Vaihto-omaisuus - Ostovelat + Myyntisaamiset - saadut ennakot
Omavaraisuusaste (mukaan lukien pääomalainat sekä poistoeron omanpääoman osuus), %
(Oma pääoma + pääomalainat + poistoero x (1 - veroaste)) / (Taseen loppusumma - saadut ennakot) x 100
Sivun alkuun