Yhtiötiedotteet2019

Verkkokauppa.com päätti kvartaaliosingosta

Verkkokauppa.com Oyj YHTIÖTIEDOTE 9.8.2019 klo 7.45

Verkkokauppa.com päätti kvartaaliosingosta

Verkkokauppa.com Oyj:n hallitus on tänään varsinaisen yhtiökokouksen 2019 sille antaman valtuutuksen perusteella päättänyt, että yhtiön kertyneistä voittovaroista jaetaan osinkoa 0,050 euroa osakkeelta (yhteensä enintään 2 253 256,50 euroa). Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingon täsmäytyspäivänä 13.8.2019 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 20.8.2019.

Verkkokauppa.comin 28.3.2019 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään harkintansa mukaan osingonjakamisesta. Valtuutuksen perusteella jaettavan osingon määrä on yhteensä enintään 0,150 euroa osakkeelta. Ellei hallitus päätä toisin tai Suomen arvo-osuusjärjestelmän säädöksien tai säännöksien mahdollisista muutoksista muuta johdu, valtuutuksen perusteella jaetaan osinkoa kolme kertaa valtuutuksen voimassaoloaikana. Näin meneteltäessä hallitus tekee erilliset päätökset osingonjaosta. Yhtiö julkistaa tällaiset päätökset erikseen. Valtuutus on voimassa vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti.

Lisätietoja:

Panu Porkka
Toimitusjohtaja
panu.porkka@verkkokauppa.com
Puh. +358 10 309 5555

Jussi Tallgren
Talousjohtaja
jussi.tallgren@verkkokauppa.com
Puh. +358 10 309 5555

Hyväksytty neuvonantaja
Nordea Bank Oyj
Puh. +358 9 5300 6785

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.verkkokauppa.com


Takaisin yhtiötiedotteisiin
Sivun alkuun