Yhtiötiedotteet2019

Verkkokauppa.com Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset ja valiokunnat

Verkkokauppa.com Oyj YHTIÖTIEDOTE 28.3.2019 klo 16.40

Christoffer Häggblom valittiin uudelleen Verkkokauppa.com Oyj:n hallituksen puheenjohtajaksi hallituksen järjestäytymiskokouksessa, joka pidettiin tänään varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen.

Hallituksen valiokuntien kokoonpanot päätettiin seuraavasti:

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta:

Christoffer Häggblom, puheenjohtaja
Kai Seikku
Samuli Seppälä

Tarkastusvaliokunta:

Kai Seikku, puheenjohtaja
Arja Talma, varapuheenjohtaja

Christoffer Häggblom
Samuli Seppälä

Lisäksi hallitus on päättänyt luopua strategiavaliokunnasta.

Hallitus on arvioinut Robert Burénin, Mikael Hagmanin, Christoffer Häggblomin, Kai Seikun ja Arja Talman riippumattomiksi yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Riippumattomuuden kokonaisarvioinnin perusteella Christoffer Häggblomin riippumattomuus ei ole vaarantunut huolimatta siitä, että hänen hallitusjäsenyytensä on toimikauden päättyessä kestänyt yhtäjaksoisesti yli 10 vuotta. Hallitus ei ole havainnut muita seikkoja tai tekijöitä, jotka heikentäisivät Christoffer Häggblomin riippumattomuutta. Edellinen toimitusjohtaja Samuli Seppälä ei ole riippumaton yhtiöstä, sillä hän on ollut hallituksen jäsen yhtiön perustamisesta lukien sekä viimeisen kolmen vuoden aikana työ- tai toimisuhteessa yhtiöön. Lisäksi hän on itse yhtiön merkittävä osakkeenomistaja.

Verkkokauppa.com Oyj

Hallitus

Lisätietoja:
Christoffer Häggblom
Hallituksen puheenjohtaja
christoffer@riteventures.com
Puh. +358 10 309 5555

Jussi Tallgren
Talousjohtaja
jussi.tallgren@verkkokauppa.com
Puh. +358 10 309 5555

Hyväksytty neuvonantaja
Nordea Bank Oyj
Puh. +358 9 5300 6785

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.verkkokauppa.com


Takaisin yhtiötiedotteisiin
Sivun alkuun