Yhtiötiedotteet2018

Verkkokauppa.com päätti avainhenkilöiden pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän uudesta sitouttamisjaksosta

Verkkokauppa.com Oyj YHTIÖTIEDOTE 21.12.2018 klo 8.15

Verkkokauppa.com Oyj:n ("Verkkokauppa.com" tai "Yhtiö") hallitus on 20.12.2018 päättänyt Yhtiön osakepalkkiojärjestelmän uudesta sitouttamisjaksosta. Yhtiön osakepalkkiojärjestelmä julkistettiin toukokuussa 2018. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet Yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä, kannustaa avainhenkilöitä sijoittamaan henkilö­kohtaisesti Yhtiön osakkeisiin sekä sitouttaa avainhenkilöt Yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen palkkiojärjestelmä, joka perustuu Yhtiön osakkeiden hankintaan, saamiseen ja kertymiseen.

Osakepalkkiojärjestelmä 2018-2020 koostuu vuosittain alkavista kolmivuotisista sitouttamisjaksoista, joista ensimmäinen alkoi vuoden 2018 alusta lukien. Hallitus on 20.12.2018 päättänyt seuraavasta sitouttamisjaksosta vuosille 2019-2021. Palkkion saamisen edellytyksenä on, että järjestelmään osallistuva henkilö kohdentaa omistamiaan vapaasti luovutettavissa olevia Yhtiön osakkeita järjestelmään tai hankkii Yhtiön osakkeita enintään hallituksen vahvistaman määrän. Palkkion maksaminen perustuu lisäksi osallistujan työ- tai toimisuhteeseen palkkion maksuhetkellä.

Sitouttamisjakson 2019-2021 palkkiot maksetaan osittain Yhtiön osakkeina ja osittain rahana vuonna 2022. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta osallistujalle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Jos osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.

Järjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 10 henkilöä, mukaan lukien johtoryhmän jäsenet. Sitouttamisjakson 2019-2021 perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 45 000 Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.

VERKKOKAUPPA.COM OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Christoffer Häggblom
Hallituksen puheenjohtaja
christoffer@riteventures.com
Puh. 010 309 5555

Hyväksytty Neuvonantaja Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike
Puhelin 09 5300 6785

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.verkkokauppa.com


Takaisin yhtiötiedotteisiin
Sivun alkuun