Yhtiötiedotteet2018

Verkkokauppa.com päätti kvartaaliosingosta

Verkkokauppa.com Oyj YHTIÖTIEDOTE 26.10.2018 klo 7.45

Verkkokauppa.com Oyj:n hallitus on tänään varsinaisen yhtiökokouksen 2018 sille antaman valtuutuksen perusteella päättänyt, että yhtiön kertyneistä voittovaroista jaetaan osinkoa 0,047 euroa osakkeelta (yhteensä 2 118 061,11 euroa). Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingon täsmäytyspäivänä 30.10.2018 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 6.11.2018.

Verkkokauppa.comin 21.3.2018 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään harkintansa mukaan osingon jakamisesta. Valtuutuksen perusteella jaettavan osingon määrä on enintään 0,138 euroa osakkeelta. Ellei hallitus päätä toisin, valtuutuksen perusteella jaetaan osinkoa kolme kertaa valtuutuksen voimassaoloaikana. Näin meneteltäessä hallitus tekee erilliset päätökset osingonmaksusta ja yhtiö julkistaa tällaiset päätökset erikseen. Valtuutus on voimassa vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti.

Lisätietoja:

Panu Porkka
Toimitusjohtaja
panu.porkka@verkkokauppa.com
Puh. +358 10 309 5555

Jussi Tallgren
Talousjohtaja
jussi.tallgren@verkkokauppa.com
Puh. +358 10 309 5555

Hyväksytty neuvonantaja
Nordea Bank Oyj
Puh. +358 9 5300 6785

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.verkkokauppa.com


Takaisin yhtiötiedotteisiin
Sivun alkuun