Yhtiötiedotteet2018

Verkkokauppa.com Oyj:n omien osakkeiden hankinta

Verkkokauppa.com Oyj YHTIÖTIEDOTE 16.5.2018 klo 8.25

Verkkokauppa.com Oyj on tiedottanut 16.5.2018 hallituksen päätöksestä perustaa osakesijoitukseen perustuva lisäosakeohjelma (matching share plan) yhtiön avainhenkilöille. Verkkokauppa.com Oyj:n hallitus on päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen 21.3.2018 antaman valtuutuksen perusteella hankkia lisäosakeohjelman sitouttamisjaksoon liittyvät palkkio-osakkeet, yhteensä 42 500 yhtiön omaa osaketta, hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla järjestetyssä kaupankäynnissä osana yhtiön omien osakkeiden hankintaa.

Verkkokauppa.com Oyj:n hallituksen päätöksestä aloittaa omien osakkeiden hankinta on tiedotettu yhtiötiedotteella 4.5.2018. Hankittavan omien osakkeiden yhteismäärä on enintään 82 500 osaketta, mikä sisältää aiemmin tiedotetun hallituksen jäsenten vuosipalkkiota varten hankittavien osakkeiden lukumäärän. Yhtiön omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Lisätietoja:
Panu Porkka
Toimitusjohtaja
panu.porkka@verkkokauppa.com
Puh. +358 10 309 5555

Jussi Tallgren
Talousjohtaja
jussi.tallgren@verkkokauppa.com
Puh. +358 10 309 5555


Hyväksytty neuvonantaja
Nordea Pankki Suomi Oyj
puhelinnumero +358 9 5300 6785

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.verkkokauppa.com


Takaisin yhtiötiedotteisiin
Sivun alkuun