Yhtiötiedotteet2018

Verkkokauppa.com päätti avainhenkilöiden pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä

Verkkokauppa.com Oyj YHTIÖTIEDOTE 16.5.2018 klo 8.15

Verkkokauppa.com Oyj:n hallitus on päättänyt uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän perustamisesta yhtiön avainhenkilöille. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä, kannustaa avainhenkilöitä sijoittamaan henkilökohtaisesti yhtiön osakkeisiin sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen osakepalkkiojärjestelmä.

Uudessa osakesijoitukseen perustuvassa lisäosakeohjelmassa (matching share plan) osallistuja saa tietyn määrän lisäosakkeita Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeisiin tekemänsä sijoituksen perusteella. Lisäosakeohjelmassa 2018-2020 on kolme sitouttamisjaksoa, kalenterivuodet 2018-2020, 2019-2021 ja 2020-2022. Hallitus päättää vuosittain sitouttamisjaksojen alkamisesta ja yksityiskohdista. Palkkion saamisen edellytyksenä on, että järjestelmään osallistuva henkilö kohdentaa omistamiaan vapaasti luovutettavissa olevia yhtiön osakkeita järjestelmään tai hankkii yhtiön osakkeita enintään hallituksen vahvistaman määrän. Palkkion maksaminen perustuu lisäksi osallistujan työ- tai toimisuhteeseen palkkion maksuhetkellä.

Lisäosakeohjelman 2018-2020 palkkiot maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana vuosina 2021, 2022 ja 2023. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta osallistujalle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Jos osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.

Järjestelmän kohderyhmään kuuluu enintään 10 henkilöä, mukaan lukien johtoryhmän jäsenet. Sitouttamisjakson 2018-2020 perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 85 000 Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.

Verkkokauppa.com Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Christoffer Häggblom
Hallituksen puheenjohtaja
christoffer@riteventures.com
Puh. +358 10 309 5555

Hyväksytty neuvonantaja
Nordea Pankki Suomi Oyj
puhelinnumero +358 9 5300 6785

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.verkkokauppa.com


Takaisin yhtiötiedotteisiin
Sivun alkuun