Yhtiötiedotteet2018

Verkkokauppa.com päätti kvartaaliosingosta

Verkkokauppa.com Oyj YHTIÖTIEDOTE 4.5.2018 klo 7.45

Verkkokauppa.com Oyj:n hallitus on tänään varsinaisen yhtiökokouksen 2018 sille antaman valtuutuksen perusteella päättänyt, että yhtiön kertyneistä voittovaroista jaetaan osinkoa 0,045 euroa osakkeelta (yhteensä 2 027 930,85 euroa). Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingon täsmäytyspäivänä 8.5.2018 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 16.5.2018.

Verkkokauppa.comin 21.3.2018 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään harkintansa mukaan osingon jakamisesta. Valtuutuksen perusteella jaettavan osingon määrä on enintään 0,138 euroa osakkeelta (yhteensä 6 218 987,94 euroa). Ellei hallitus perustellusta syystä päätä toisin, valtuutuksen perusteella jaetaan osinkoa kolme kertaa valtuutuksen voimassaoloaikana. Näin meneteltäessä hallitus tekee erilliset päätökset osingonmaksusta ja yhtiö julkistaa tällaiset päätökset erikseen. Valtuutus on voimassa vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti.

Lisätietoja:

Panu Porkka
Toimitusjohtaja
panu.porkka@verkkokauppa.com
Puh. +358 10 309 5555

Jussi Tallgren
Talousjohtaja
jussi.tallgren@verkkokauppa.com
Puh. +358 10 309 5555


Hyväksytty neuvonantaja
Nordea Pankki Suomi Oyj
Puh. +358 9 5300 6785

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.verkkokauppa.com


Takaisin yhtiötiedotteisiin
Sivun alkuun