Yhtiötiedotteet2018

Verkkokauppa.com Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset ja valiokunnat

Verkkokauppa.com Oyj YHTIÖTIEDOTE 21.3.2018 klo 17.40

Christoffer Häggblom valittiin uudelleen Verkkokauppa.com Oyj:n hallituksen puheenjohtajaksi hallituksen järjestäytymiskokouksessa, joka pidettiin tänään varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen.

Hallituksen valiokuntien kokoonpanot päätettiin seuraavasti:

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta:

Christoffer Häggblom, puheenjohtaja
Kai Seikku
Samuli Seppälä

Tarkastusvaliokunta:

Kai Seikku, puheenjohtaja
Christoffer Häggblom
Samuli Seppälä
Arja Talma

Strategiavaliokunta:

Samuli Seppälä, puheenjohtaja
Robert Burén
Mikael Hagman
Christoffer Häggblom

Hallitus on arvioinut Robert Burénin, Christoffer Häggblomin, Arjan Talman ja Kai Seikun riippumattomiksi yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Samuli Seppälä ei ole riippumaton yhtiöstä, sillä hän on ollut viimeisen kolmen vuoden aikana työ- tai toimisuhteessa yhtiöön. Lisäksi hän on itse yhtiön merkittävä osakkeenomistaja. Mikael Hagman ei ole riippumaton yhtiöstä, sillä hänellä on konsulttisopimus yhtiön kanssa, mutta hän on riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista.

Verkkokauppa.com Oyj

Hallitus

Lisätietoja:
Christoffer Häggblom
Hallituksen puheenjohtaja
christoffer@riteventures.com
Puh. +358 10 309 5555

Jussi Tallgren
Talousjohtaja
jussi.tallgren@verkkokauppa.com
Puh. +358 10 309 5555


Hyväksytty neuvonantaja
Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike
puhelinnumero +358 9 5300 6785

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.verkkokauppa.com


Takaisin yhtiötiedotteisiin
Sivun alkuun