Yhtiötiedotteet2018

Verkkokauppa.com julkaisee vertailukelpoiset taloudelliset tiedot vuodelta 2016 - 2017

Verkkokauppa.com Oyj YHTIÖTIEDOTE 7.2. 2018, klo 9.25

Verkkokauppa.com tiedotti 1.12.2017, että se korjaa tilinpäätöstietoja vuosilta 2017 ja 2016. Korjausten syynä ovat tilintarkastusprosessin yhteydessä ilmenneet tavarantoimittajilta saatujen markkinointitukien ja ostoalennusten kirjausten jaksotukseen liittyvät arviointivirheet. Yhtiö oli arvioinut hyvitykset liian pieniksi 2016 tilinpäätöksessä.

Tiedotetun mukaisesti korjaus vähentää vuoden 2017 liikevoittoa noin 1,1 miljoonaa euroa (0,2 miljoonan euron vähennys liikevaihtoon ja 0,9 miljoonan euron lisäys materiaalikustannuksiin). Vuoden 2016 liikevoitto parani noin 0,4 miljoonaa euroa.

Alla olevissa taulukossa esitetään korjausten vaikutus vertailukauden 2016 sekä vuoden 2017 osalta kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen lukuihin.

Tuloslaskelma Luku ennen oikaisuja Oikaisu Oikaistu luku
1 000 € 1.1. -31.12.2016 1.1. -31.12.2016 1.1. -31.12.2016
Liikevoitto 12 201 429 12 630
Tuloverot -2 440 -86 -2 526
Tilikauden voitto 9 769 343 10 112
       
Tase 31.12.2016      
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 11 867 1 062 12 929
       
Edellisten tilikausien voitto 3 239 506 3 745
Tilikauden voitto 9 769 343 10 112
       
Lyhytaikaiset velat 61 341 212 61 553

Tuloslaskelma Luku ennen oikaisuja Oikaisu Oikaistu luku
1 000 € 1.1. - 31.3.2017 1.1. - 31.3.2017 1.1. - 31.3.2017
Liikevoitto 3 094 -945 2 149
Tuloverot -623 0 -623
Tilikauden voitto 2 494 -945 1 549
       
Tase 31.3.2017      
1 000 €      
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 15 363 117 15 480
       
Edellisten tilikausien voitto 11 205 849 12 054
Tilikauden voitto 2 494 -945 1 549
Oma pääoma yhteensä 39 291 -96 39 195
       
Lyhytaikaiset velat 52 346 212 52 558

Tuloslaskelma Luku ennen oikaisuja Oikaisu Oikaistu luku Luku ennen oikaisuja Oikaisu Oikaistu luku
1 000 € 1.4. - 30.6.2017 1.4. - 30.6.2017 1.4. - 30.6.2017 1.1. -30.6.2017 1.1. -30.6.2017 1.1. -30.6.2017
Liikevoitto 2 344 -91 2 253 5 437 -1 035 4 402
Tuloverot -473 0 -473 -1 096 0 -1 096
Tilikauden voitto 1 890 -91 1 799 4 383 -1 036 3 347
             
Tase 30.6.2017            
1 000 €            
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 14 861 27 14 888      
             
Edellisten tilikausien voitto 8 456 849 9 305      
Tilikauden voitto 4 383 -1 036 3 347      
Oma pääoma yhteensä 38 432 -186 38 246      
             
Lyhytaikaiset velat 48 848 212 49 061      

Tuloslaskelma Luku ennen oikaisuja Oikaisu Oikaistu luku Luku ennen oikaisuja Oikaisu Oikaistu luku
1 000 € 1.7. - 30.9.2017 1.7. - 30.9.2017 1.7. - 30.9.2017 1.1. -30.9.2017 1.1. -30.9.2017 1.1. -30.9.2017
Liikevoitto 1 757 -26 1 731 7 195 -1 062 6 133
Tuloverot -353 -0 -353 -1 449 0 -1 449
Tilikauden voitto 1 412 -26 1 386 5 795 -1 062 4 734
             
Tase 30.6.2017            
1 000 €            
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 16 053 0 16 053      
             
Edellisten tilikausien voitto 6 563 850 7 413      
Tilikauden voitto 5 795 -1 062 4 734      
Oma pääoma yhteensä 37 952 -212 37 739      
             
Lyhytaikaiset velat 58 324 212 58 536      

Verkkokauppa.com julkaisee tilinpäätöstiedotteensa 9.2.2018.

Helsingissä, 7.2.2018

Verkkokauppa.com Oyj

Samuli Seppälä                               Jussi Tallgren
Toimitusjohtaja                                Talousjohtaja

Lisätietoja:

Jussi Tallgren, talousjohtaja
e-mail jussi.tallgren@verkkokauppa.com
Puhelin +358 10 309 5555

Samuli Seppälä, toimitusjohtaja
e-mail samuli.seppala@verkkokauppa.com
Puhelin +358 10 309 5555

Hyväksytty Neuvonantaja Nordea Bank Finland Plc
Puhelin +358 9 5300 6785

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.verkkokauppa.com


Takaisin yhtiötiedotteisiin
Sivun alkuun