Yhtiötiedotteet2017

Verkkokauppa.com Oyj: OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2017: Liikevaihto kasvoi +14 %, markkinaosuudet kasvoivat Q3:lla

Verkkokauppa.com Oyj - osavuosikatsaus (tilintarkastamaton) 20.10.2017 klo 8.00

1.7.-30.9.2017 lyhyesti

 • Liikevaihto 105 miljoonaa euroa (7-9/2016: 92,6), kasvua 13,8 %
 • Myyntikate 13,9 miljoonaa euroa (14,5), laskua 3,8 %
 • Myyntikate 13,2 % liikevaihdosta (15,6 %)
 • Liikevoitto 1,8 miljoonaa euroa (3,9)
 • Liikevoittoprosentti 1,7 % liikevaihdosta (4,2 %)
 • Vuosineljänneksen voitto 1,4 miljoonaa euroa (3,1)
 • Osakekohtainen tulos 0,03 euroa (0,07)
 • Yhtiön hallitus on päättänyt neljännesvuosittaisen osingon 0,043 euroa osaketta kohti maksamisesta
KESKEISET TUNNUSLUVUT 7-9/2017 7-9/2016 Muutos% 1-9/2017 1-9/2016 Muutos% 1-12/2016
               
Liikevaihto, 1000 eur 105 424 92 611 14 % 304 588 256 180 19 % 371 495
Myyntikate, 1000 eur 13 899 14 453 -4 % 43 047 39 801 8 % 57 420
Myyntikate, % 13,2 % 15,6 %   14,1 % 15,5 %   15,5 %
Vertailukelpoinen käyttökate, 1000 eur 2 113 4 244 -50 % 8 180 8 237 -1 % 14 096
Vertailukelpoinen käyttökate, % 2,0 % 4,6 %   2,7 % 3,2 %   3,8 %
Vertailukelpoinen liikevoitto, 1000 eur 1 757 3 933 -55 % 7 195 7 310 -2 % 12 800
Vertailukelpoinen liikevoitto, % liikevaihdosta 1,7 % 4,2 %   2,4 % 2,9 %   3,4 %
Kauden tulos, 1000 eur 1 412 3 141 -55 % 5 795 5 378 8 % 9 769
Vertailukelpoinen kauden tulos, 1000 eur 1 412 3 141 -55 % 5 795 5 858 -1 % 10 248

1.1.-30.9.2017 lyhyesti

 • Liikevaihto 305 miljoonaa euroa (1-9/2016: 256), kasvua 19 %
 • Myyntikate 43,0 miljoonaa euroa (39,8), kasvua 8 %
 • Myyntikate 14,1 % liikevaihdosta (15,5 %)
 • Liikevoitto 7,2 miljoonaa euroa (6,7)
 • Vertailukelpoinen liikevoitto 7,2 miljoonaa euroa (7,3)
 • Liikevoittoprosentti 2,4 % liikevaihdosta (2,6 %)
 • Vertailukelpoinen liikevoittoprosentti 2,4 % liikevaihdosta (2,9 %)
 • Katsauskauden voitto 5,8 miljoonaa euroa (5,4)
 • Vertailukelpoinen katsauskauden voitto 5,8 miljoonaa euroa (5,9)
 • Osakekohtainen tulos 0,13 euroa (0,12)
 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos 0,13 euroa (0,13)

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Yhtiön toimintamarkkinoiden keskipitkän aikavälin kasvunäkymiä pidetään positiivisina, tällä hetkellä kilpailu on kireää ja sen odotetaan pysyvän kireänä jonkun aikaa. Toimiva johto uskoo yhtiön onnistuvan edelleen kasvattamaan markkinaosuuttaan yhtiön valitsemilla segmenteillä. Yhtiön vahva tase mahdollistaa edelleen toiminnan laajentamisen strategian mukaisesti. Tulevaisuuden näkymiin kuitenkin kohdistuu epävarmuutta etenkin liittyen makrotalouden tekijöihin. Valtiovarainministeriö arvioi 19.9.2017, että Suomen BKT kasvaa 2,9 % vuonna 2017.

TULOSOHJEISTUS

Verkkokauppa.com 14.9.2017 alensi tulosohjeistustaan. Päivitetyn tulosohjeistuksen mukaan yhtiön liikevaihdon odotetaan ylittävän vuoden 2016 tason. Vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan alittavan vuoden 2016 tason.

Aiempi tulosohjeistus (julkistettu 14.7.2017, puolivuosikatsaus)

Vuonna 2017 liikevaihdon ja vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan ylittävän vuoden 2016 tason.

TOIMITUSJOHTAJA SAMULI SEPPÄLÄN KOMMENTIT

Verkkokauppa.comin liikevaihto kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä 14 %:lla, kasvua vauhditti vuosineljänneksen aggressiivisempi kasvustrategia. Markkinaosuus kasvoi melkein kaikissa tuotealueissa, joissain tuotealueissa tai tavaratoimittajien kanssa markkinaosuus kasvoi jopa 10%. Kolmannen vuosineljänneksen kasvu saavutettiin katteen kustannuksella, käyttökatteen laskiessa 50% edelliseen vuoteen verrattuna. Samaan aikaan yhtiön arvion mukaan kuluttajaelektroniikkamarkkina kasvoi vain hieman kolmannen vuosineljänneksen aikana. Alentuneen kannattavuuden takia yhtiö päivitti 14.9.2017 tulosohjeistustaan vuodelle 2017.

Tulevina kuukausina, yhtiö keskittyy hieman parempaan kannattavuuteen ja vähemmän aggressiviseen kasvuun. Hallitus on myös päivittänyt keskipitkän aikavälin tavoitteet. Yhtiö tavoittelee 10-20 %:n vuosittaista liikevaihdon kasvua, vuosittain kasvavaa käyttökatetta sekä 3-5 %:n käyttökatemarginaalia. Kuvastaen pitkän aikavälin kasvustrategiaa, Verkkokauppa.com tavoittelee neljännesvuosittain kasvavan osingon maksua.

Elokuussa vietettiin Oulun ja Pirkkalan uudistuneiden myymälöiden suuravajaisia. Itä-Helsingistä on varattu tontti mahdollista uutta Myllypuron alueen myymälää ja logistiikkakeskuksen suunnittelua varten. Uusi Apuraha-lasku yrityksille -palvelu lanseerattiin täydentämään laajaa olemassa olevien Apuraha-rahoitusratkaisujen tarjontaa. Uusi Lemmikit-tuotealue lanseerattiin tavoitteena saavuttaa merkittävä markkinaosuus ensimmäisen toimintavuoden aikana. Uusi, Raisioon sijoittuva,Turkua ja lähialueita palveleva, Verkkokauppa.comin jättimyymälä tullaan avaamaan vuoden 2018 ensimmäisen vuosineljänneksen loppupuolella.

Panu Porkka nimitettiin uudeksi toimitusjohtajaksi aloittaen viimeistään huhtikuun 2018 aikana. Olen henkilökohtaisesti hyvin tyytyväinen voidessani toivottaa Panun tervetulleeksi uudeksi toimitusjohtajaksi yhtiöön, jonka perustin 25 vuotta sitten. Minulla on täysi luottamus häneen toteuttamassa yhtiön strategiaa tulevina vuosina.

Yhtiön investoinnit uusiin verkkokauppamyyntiin soveltuviin tuotealueisiin ja kustannuksia säästäviin teknologioihin jatkuvat. Arviolta 1 % tai 400 miljoonaa euroa Suomen kivijalkakaupasta siirtyy vuosittain verkkoon nykyisen tason ollessa noin 10 %. Yhtiön liikevaihdon kasvu odotetaan jatkuvan vuonna 2017 sekä keskipitkällä aikavälillä vähittäiskaupan positiivisten merkkien, Suomen BKT:n kasvun sekä kasvustrategian tukemana.KESKEISET TUNNUSLUVUT 7-9/2017 7-9/2016 1-9/2017 1-9/2016 1-12/2016
           
Liikevaihto, 1000 eur 105 424 92 611 304 588 256 180 371 495
Myyntikate, 1000 eur 13 899 14 453 43 047 39 801 57 420
Myyntikate, % 13,2 % 15,6 % 14,1 % 15,5 % 15,5 %
Käyttökate, 1000 eur 2 113 4 244 8 180 7 637 13 497
Käyttökate, % 2,0 % 4,6 % 2,7 % 3,0 % 3,6 %
Vertailukelpoinen käyttökate, 1000 eur 2 113 4 244 8 180 8 237 14 096
Vertailukelpoinen käyttökate, % 2,0 % 4,6 % 2,7 % 3,2 % 3,8 %
Liikevoitto, 1000 eur 1 757 3 933 7 195 6 711 12 201
Liikevoitto, % liikevaihdosta 1,7 % 4,2 % 2,4 % 2,6 % 3,3 %
Vertailukelpoinen liikevoitto, 1000 eur 1 757 3 933 7 195 7 310 12 800
Vertailukelpoinen liikevoitto, % liikevaihdosta 1,7 % 4,2 % 2,4 % 2,9 % 3,4 %
Kauden tulos, 1000 eur 1 412 3 141 5 795 5 378 9 769
Vertailukelpoinen kauden tulos, 1000 eur 1 412 3 141 5 795 5 858 10 248
Omavaraisuusaste, % 40,4 % 42,6 % 40,4 % 42,6 % 39,5 %
Sijoitetun pääoman tuotto, % rullaava 12 kk 35,5 % 34,4 % 35,5 % 34,4 % 33,0 %
Nettovelkaantumisaste, % -78,7 % -85,9 % -78,7 % -85,9 % -108,0 %
Osakeantioikaistu osakekohtainen tulos, eur 0,03 0,07 0,13 0,12 0,22
Vertailukelpoinen osakeantioikaistu osakekohtainen tulos, eur 0,03 0,07 0,13 0,13 0,23
Osakeantioikaistu osakekohtainen tulos (dilutoitu), eur 0,03 0,07 0,13 0,12 0,22
Vertailukelpoinen osakeantioikaistu osakekohtainen tulos, eur 0,03 0,07 0,13 0,13 0,23
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa 45 065 130 45 065 130 45 065 130 45 065 130 45 065 130
Osakeantioikaistu keskimääräinen osakkeiden lukumäärä 45 065 130 45 065 130 45 065 130 45 065 130 45 065 130
Osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä kauden lopussa 45 065 130 45 065 130 45 065 130 45 065 130 45 065 130
Henkilöstön* lukumäärä kauden lopussa 608 556 608 556 563

*Henkilöstö sisältää sekä koko- että osa-aikaiset työntekijät.

Verkkokauppa.com Oyj esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintansa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien välillä. Verkkokauppa.com Oyj käyttää raportoinnissa terminologiaa joka vastaa Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Markets Authority, ESMA) suosituksia liittyen vaihtoehtoisiin tunnuslukuihin. Vertailukelpoisista tunnusluvuista on oikaistu tiettyjä varsinaiseen liiketoimintaan kuulumattomia eriä, joilla on vaikutusta vertailukelpoisuuteen. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät esitetään taulukko-osiossa.

Vertailukelpoisuuteen vaikuttava erä on kokonaisvaltainen tuotto tai kulu, joka syntyy kerran tai harvoin tapahtuvan asian seurauksena. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät kirjataan tuloslaskelmaan aiheuttamisperiaatteensa mukaiseen tuotto- tai kuluryhmään.


LIIKEVAIHTO JA TULOKSEN KEHITYS

Heinä-syyskuu 2017

Verkkokauppa.comin liikevaihto kasvoi heinä-syyskuussa 13,8 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Liikevaihto kasvoi 12,8 miljoonaa euroa ja oli 105,4 miljoonaa euroa (92,6). Erityisesti kasvoi pienten kodinkoneiden, suurten kodinkoneiden, televisioiden, tietokoneiden, sekä audio ja hifin liikevaihto.

GfK:n mukaan kodinelektroniikan tuotteiden kysyntä kasvoi 0 % heinä-elokuussa Suomessa.

Verkkokauppa.com avasi uuden ja sulki vanhan myymälän Pirkkalassa samassa kauppakeskuksessa. Oulun myymälä uudistettiin. Molemmat myymälät  avautuivat elokuun lopussa. Päätettiin avata uusi myymälä Raisioon ensimmäisen vuosineljänneksen aikana vuonna 2018.

Edellisellä vuosineljänneksellä ja vertailukaudella osa liikevaihdon kasvusta johtui suuresta tukkueräkaupan volyymista asiakkaille, jotka vievät tuotteet ulkomaille, ja B2B-myynnistä. Tämä myynnin kokonaisuus kasvoi vastaavaan kauteen 2016 verrattuna. Näitä myyntimääriä on tavanomaisesti vaikea arvioida, ja niiden kannattavuus on yleensä heikko. Nämä myynnit kuitenkin lisäävät yhtiön ostoja ja siten parantavat yhtiön asemaa suhteessa toimittajiinsa.

Henkilöstökulut kasvoivat heinä-syyskuussa 7,0 % ollen 5,7 miljoonaa euroa (5,3). Kolmannen vuosineljänneksen liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 1,2 miljoonaa euroa ja olivat 6,1 miljoonaa euroa (4,9). Kasvu tuli lähinnä ulkoistetun palveluvaraston käytöstä.

Yhtiön liikevoitto heinä-syyskuussa 2017 oli 1,8 miljoonaa euroa (3,9) ja kauden voitto 1,4 miljoonaa euroa (3,1).

Osakekohtainen tulos oli 0,03 euroa (0,07).

Tammi-syyskuu 2017

Verkkokauppa.comin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 18,9 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Liikevaihto kasvoi 48,4 miljoonaa euroa ja oli 305 miljoonaa euroa (256). Erityisesti kasvoi puhelinten, televisioiden, kameroiden, pienten kodinkoneiden ja suurten kodinkoneiden liikevaihto.

GfK:n mukaan kodinelektroniikan tuotteiden kysyntä kasvoi 4,8 % tammi-elokuussa Suomessa.

Henkilöstökulut laskivat katsauskaudella 2,9 % ollen 17,8 miljoonaa euroa (18,3). Vertailukausi sisältää 0,6 miljoonan euron vertailukelpoisuuteen vaikuttavan lomapalkkakulukorvauksen, sillä yhtiön sisäinen tarkastus havaitsi 2016 teknisiä virheellisyyksiä yhtiön lomapalkkalaskennassa. Vertailukelpoiset henkilöstökulut kasvoivat 0,4 % ollen 17,8 miljoonaa euroa (17,7).

Katsauskauden liiketoiminnan muut kulut kasvoivat ja olivat 17,1 miljoonaa euroa (13,9).

Yhtiön liikevoitto tammi-syyskuussa 2017 oli 7,2 miljoonaa euroa (6,7) ja kauden voitto 5,8 miljoonaa euroa (5,4). Yhtiön vertailukelpoinen liikevoitto tammi-syyskuussa 2017 oli 7,2 miljoonaa euroa (7,3) ja kauden voitto 5,8 miljoonaa euroa (5,9).

Osakekohtainen tulos oli 0,13 euroa (0,12).

Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,13 euroa (0,13).

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Tammi-syyskuussa 2017 liiketoiminnan rahavirta oli yhteensä -4,1 miljoonaa euroa (6,1). Tarkasteluajanjaksolla liiketoiminnan rahavirran heikentyminen johtui pääosin ostovelkojen vähenemisestä, Apuraha-myyntisaamisten selkeästä kasvusta ja ennakkoon maksetuista TyEL-maksuista. Yhtiö maksoi ennakkomaksuna vuoden 2017 TyEL-maksut, koska korkotuotto on selkeästi parempi kuin vastaavissa pankkitalletuksissa.

Normaalin kausivaihtelun mukaan kassa, rahavirta ja ostovelat ovat suurimmillaan vuodenvaihteessa ja alhaisimmillaan toisen vuosineljänneksen lopulla. Verkkokauppa.com on maksimoinut kassa-alennusten käyttöä.

Yhtiö investoi katsauskauden aikana toiminnanohjausjärjestelmän uusien ominaisuuksien kehittämiseen, minkä vuoksi järjestelmäkehityksen palkkamenoja sekä yhtiön ulkopuolisten järjestelmäkonsulttien kustannuksia aktivoitiin yhteensä 0,3 miljoonaa euroa. Yhtiö investoi myös tavanomaisiin myymälöiden kalustohankintoihin. Nettoinvestoinnit tammi-syyskuussa 2017 olivat 1,2 miljoonaa euroa (0,7), josta 0,03 miljoonaa euroa (0,0) on sijoitus Vitvaruexperten AB:n osakkeisiin. Yhtiö on aikaisemmin sijoittanut 0,25 miljoonaa euroa Vitvaruexperten AB:n osakkeisiin.

30.9.2017 yhtiöllä oli 15 miljoonaa euroa valmiusluottolimiittejä, jotka olivat käyttämättömiä.

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Yhtiö tavoittelee keskipitkällä aikavälillä 10-20 prosentin vuotuista liikevaihdon kasvua. Yhtiön tavoitteena on keskipitkällä aikavälillä kasvava käyttökate ja 3-5 käyttökateprosentti. Yhtiön osinkopolitiikkana on maksaa kasvavaa osinkoa. Osinkoa maksetaan neljännesvuosittain.

OSAKKEET JA OSAKEVAIHTO

Yhtiön osakemäärä 30.9.2017 oli 45 065 130 osaketta.

Katsauskaudella yhtiön osakkeita vaihdettiin NASDAQ OMX First North Finland -markkinapaikalla 5 525 227 kappaletta, mikä oli 12,3 prosenttia yhtiön koko osakemäärästä. Osakkeen ylin kurssi oli 10,01 euroa ja alin 6,81 euroa. Vaihdettujen osakkeiden keskihinta oli 7,90 euroa. Kauden osakevaihto oli 43,7 miljoonaa euroa. Katsauskauden päätöskurssi oli 8,17 euroa ja koko osakekannan markkina-arvo kauden lopussa oli 368 miljoonaa euroa.

Yhtiöllä ei ole hallussa omia osakkeita.

HENKILÖSTÖ, JOHTO JA HALLINTO

Henkilöstön määrä kasvoi vertailukauden loppuun verrattuna 52 henkilöllä ja oli katsauskauden lopussa 608 (556). Henkilöstömäärä sisältää sekä koko- että osa-aikaiset työntekijät.

Hallituksen valinta on selvitetty alla kohdassa Varsinainen yhtiökokous 2017.

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Verkkokauppa.comin riskit ja epävarmuustekijät liittyvät yhtiön toimintaympäristöön ja yleiseen taloudelliseen kehitykseen, kuten kodintekniikan alan ja tukkukaupan kysyntään, toimialan luonteeseen ja kilpailutilanteeseen. Lisäksi yhtiön liiketoimintaan liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä, kuten liiketoimintastrategiaan ja investointien toteuttamiseen liittyvät riskit, hankintatoimeen ja logistiikkaan liittyvät riskit sekä tietojärjestelmiin ja muihin yhtiön liiketoiminnan operatiivisiin tekijöihin liittyvät riskit. Edellä kuvatuilla riskeillä ja epävarmuustekijöillä voi olla negatiivinen tai positiivinen vaikutus yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan tai tulokseen. Yhtiötä koskevia riskejä ja epävarmuustekijöitä on esitetty tarkemmin vuoden 2016 vuosikertomuksessa.

RIITA-ASIAT

Verkkokauppa.comilla ei ole avoimia riita-asioita.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017

Varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 15.3.2017. Yhtiökokouksessa vahvistettiin vuoden 2016 tilinpäätös sekä myönnettiin hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 2016. Osinkoa päätettiin jakaa yhteensä 1 802 605,20 euroa eli 0,04 euroa osaketta kohti.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään harkintansa mukaan osingon jakamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen perusteella jaettavan osingon määrä on yhteensä enintään 0,126 euroa osakkeelta (erät voivat keskenään olla erisuuruiset), yhteensä enintään 5 678 206,38 euroa. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti.

Ellei hallitus päätä toisin, valtuutuksen perusteella jaetaan osinkoa kolme kertaa valtuutuksen voimassaoloaikana ja osinkojen maksupäivät ovat 10.5.2017, 28.8.2017 ja 31.10.2017. Hallitus päättää täsmäytyspäivästä jokaisen osingonmaksua koskevan päätöksen yhteydessä ja yhtiö julkaisee tällaiset päätökset erikseen. Ennen kuin hallitus panee osingonjakoa koskevan päätöksen täytäntöön, sen tulee arvioida yhtiön maksukyvyn ja/tai taloudellisen aseman näkökulmasta, ovatko osakeyhtiölain mukaiset osingonjaon edellytykset olemassa.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 15.3.2017 valittiin kaikki hallituksen jäsenet jatkamaan toimessaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Hallitukseen valittiin Christoffer Häggblom, Mikael Hagman, Minna Kurunsaari, Kai Seikku, Henrik Weckström ja Samuli Seppälä. Yhtiön hallitus valitsi Christoffer Häggblomin hallituksen puheenjohtajaksi. Yhtiön toimitusjohtajana toimii Samuli Seppälä.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy joka on ilmoittanut että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Ylva Eriksson.

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Ylimääräinen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 28.4.2017. Ylimääräinen yhtiökokous päätti maksaa 0,02 euroa lisäosinkoa osakkeelta, yhteensä 901 302,60 euroa. Ylimääräinen yhtiökokous valitsi kaksi uutta hallituksen jäsentä: Robert Burén ja Panu Porkka. Yhtiön hallitus valitsi Christoffer Häggblomin hallituksen puheenjohtajaksi.

OSINKO

Varsinainen yhtiökokous 2017 päätti maksaa osinkoa 0,04 euroa (yhteensä 1 802 605,20 euroa) osaketta kohti. Osingonjaon täsmäytyspäivä oli 17.3.2017 ja maksupäivä 24.3.2017.

Verkkokauppa.com Oyj:n varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään harkintansa mukaan osingon jakamisesta enintään 0,126 euroa osaketta kohden kolmessa erässä vuoden 2017 aikana. Ensimmäisessä erässä maksettiin osinkona 0,041 euroa osakkeelta (yhteensä 1 847 670,33 euroa). Osingonjaon täsmäytyspäivä oli 3.5.2017 ja maksupäivä 10.5.2017. Toisessa erässä maksettiin osinkona 0,042 euroa osakkeelta (yhteensä 1 892 735,46 euroa). Osingonjaon täsmäytyspäivä oli 18.7.2017 ja maksupäivä 25.7.2017.

Lisäksi Ylimääräinen yhtiökokous 28.4.2017 päätti maksaa 0,02 euroa lisäosinkoa osakkeelta (yhteensä 901 302,60 euroa). Osingonjaon täsmäytyspäivä oli 3.5.2017 ja maksupäivä 10.5.2017.

MUUT TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDELLA

Yhtiön hallitus päätti 10.2.2017 päivittää Yhtiön osingonjakopolitiikkaa niin, että Yhtiön tavoitteena on maksaa kasvavaa osinkoa. Yhtiö arvioi vuosittain edellytyksiä voitonjakoon siten, että mahdollinen voitonjako ei vaaranna Yhtiön strategiassa määriteltyä kasvutavoitetta tai muita Yhtiön taloudellisia tavoitteita.

Yhtiö on nimittänyt 28.4.2017 alkaen Vesa Järveläisen ostojohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi. Samalla toimitusjohtaja Samuli Seppälä luopuu ostojohtajan toimesta.

Verkkokauppa.com ilmoitti 14.9.2017 tarkistavansa antamaansa ohjeistusta vuoden 2017 liikevaihdosta ja liiketuloksesta. Uuden ohjeistuksen mukaan vuonna 2017 liikevaihdon odotetaan ylittävän vuoden 2016 tason ja vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan alittavan vuoden 2016 tason.

Yhtiö on nimittänyt 27.9.2017 Panu Porkan uudeksi toimitusjohtajaksi viimeistään 1.4.2018 alkaen. Samalla Samuli Seppälä luopuu toimitusjohtajan tehtävästä.

OLENNAISET TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDEN JÄLKEEN

Verkkokauppa.com ja muut osakkeenomistajat myivät Vitvaruexperten.com Nordic AB osakkeensa Bygghemma Sverige AB:lle 12.10.2017. Voitto alkuperäisestä sijoituksesta on noin 0,3 miljoonaa euroa. Osa myyntihinnasta sijoitettiin uudelleen Vitvaruexperten.com Nordic AB:hen. Uudelleen sijoitus on noin 0,3 miljoonaa euroa. Uudelleen sijoitus mahdollistaa lisäkauppahinnan (earn out) saamisen vuosina 2018-2020.

Hallitus päätti 20.10.2017 maksaa osinkoa 0,043 euroa osakkeelta (yhteensä 1 937 800,59 euroa). Osingonjaon täsmäytyspäivä on 24.10.2017 ja maksupäivä 31.10.2017.

Yhtiöllä ei ole ollut muita olennaisia normaalista liiketoiminnasta poikkeavia tapahtumia katsauskauden jälkeen.


TIEDOTUSTILAISUUDET

Tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja tiedotusvälineiden edustajille järjestetään suomeksi perjantaina 20.10.2017 klo 10.00 Helsingin Jätkäsaaren toimitiloissa Tyynenmerenkatu 11, 6. kerroksessa, jossa Verkkokauppa.com Oyj:n toimitusjohtaja Samuli Seppälä kertoo katsauskauden kehityksestä.

Englanninkielinen tiedotustilaisuus järjestetään LiveStream-lähetyksenä perjantaina 20.10.2017 klo 11.00. Kysymyksiä voi esittää etukäteen tai esityksen aikana sähköpostilla osoitteeseen investors@verkkokauppa.com.

Tilaisuuksien esitysmateriaalit löytyvät osoitteesta www.verkkokauppa.com osiosta Sijoittajat > Esitykset. Molempia tilaisuuksia voi seurata myös LiveStream-lähetyksenä (www.verklive.com).

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN VUONNA 2017

Verkkokauppa.com Oyj julkaisee tulevat taloudelliset katsaukset seuraavasti:

             

 • Tilinpäätöstiedote 2017 perjantaina 9.2.2018

             
             

Helsingissä 20. lokakuuta 2017

Verkkokauppa.com Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Samuli Seppälä, toimitusjohtaja
sähköposti samuli.seppala@verkkokauppa.com
Puhelinnumero +358 10 309 5555

Jussi Tallgren, talousjohtaja
sähköposti jussi.tallgren@verkkokauppa.com
Puhelinnumero +358 10 309 5555

Hyväksytty neuvonantaja Nordea Pankki Suomi Oyj
puhelinnumero +358 9 5300 6785

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.verkkokauppa.com

TALOUDELLINEN INFORMAATIO

Osavuosikatsaus on laadittu paikallista lainsäädäntöä, hyvää kirjanpitotapaa sekä tilinpäätöksen 31.12.2016 kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Osavuosikatsaus ei ole tilintarkastettu. Tilikausia koskevat tilinpäätökset ovat tilintarkastettuja.

Tässä tiedotteessa esitetyt luvut on pyöristetty, joten taulukoiden sarakkeiden tai rivien lukujen summat eivät välttämättä vastaa tarkalleen sarakkeiden tai rivien loppusummana esitettyjä lukuja.TULOSLASKELMA              
1 000 € 7-9/2017 7-9/2016 Muutos% 1-9/2017 1-9/2016 Muutos% 1-12/2016
LIIKEVAIHTO 105 424 92 611 13,8 % 304 588 256 180 18,9 % 371 495
Muut tuotot 23 14 65,9 % 62 72 -14,2 % 95
Materiaalit ja palvelut -91 525 -78 158 17,1 % -261 542 -216 379 20,9 % -314 075
Henkilöstökulut -5 695 -5 323 7,0 % -17 779 -18 310 -2,9 % -24 420
Poistot ja arvonalentumiset -356 -311 14,3 % -985 -926 6,4 % -1 296
Liiketoiminnan muut kulut -6 113 -4 899 24,8 % -17 149 -13 926 23,1 % -19 598
               
LIIKEVOITTO 1 757 3 933 -55,3 % 7 195 6 711 7,2 % 12 201
               
Rahoituskulut netto 8 -6 224,9 % 50 10 393,1 % 1
               
VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 1 765 3 927 -55,0 % 7 244 6 721 7,8 % 12 202
               
Tilinpäätössiirrot 0 0   0 0   7
Tuloverot -353 -785 -55,0 % -1 449 -1 343 7,9 % -2 440
TILIKAUDEN VOITTO 1 412 3 141 -55,0 % 5 795 5 378 7,8 % 9 769TASE      
1 000 € 30.9.2017 30.9.2016 31.12.2016
VASTAAVAA      
PYSYVÄT VASTAAVAT      
Aineettomat hyödykkeet 1 036 1 249 1 222
Aineelliset hyödykkeet 1 767 1 534 1 397
Sijoitukset 282 251 251
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 3 085 3 034 2 871
       
VAIHTUVAT VASTAAVAT      
Vaihto-omaisuus 46 954 40 315 44 044
Saamiset      
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 1 209 249 352
  Myyntisaamiset 771 138 231
  Muut saamiset 438 111 121
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 16 053 10 004 11 867
  Myyntisaamiset 10 273 6 766 7 475
  Muut saamiset 664 813 517
  Siirtosaamiset 5 116 2 425 3 875
Rahat ja pankkisaamiset 29 860 29 384 41 692
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 94 075 79 952 97 956
VASTAAVAA YHTEENSÄ 97 160 82 986 100 826
       
VASTATTAVAA      
OMA PÄÄOMA      
Osakepääoma      
  Osakepääoma 100 100 100
Muut rahastot      
  Sijoitetun vapaan oman      
  pääoman rahasto 25 493 25 493 25 493
Edellisten tilikausien voitto (tappio) 6 563 3 239 3 239
Tilikauden voitto (tappio) 5 795 5 378 9 769
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 37 952 34 210 38 600
       
Poistoero 75 82 75
       
Pakolliset varaukset 810 810 810
       
VIERAS PÄÄOMA      
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 58 324 47 884 61 341
  Saadut ennakot 3 135 2 563 3 065
  Ostovelat 39 895 31 590 42 087
  Muut velat 3 419 4 201 3 496
  Siirtovelat 11 874 9 530 12 693
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 58 324 47 884 61 341
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 97 160 82 986 100 826RAHAVIRTALASKELMA      
1 000 € 1-9/2017 1-9/2016 2016
Liiketoiminta      
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 7 244 6 721 12 202
Poistot ja arvonalentumiset 985 926 1 296
Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot sekä romutukset 47 0 0
Rahoitustuotot ja -kulut -50 -10 -1
Pitkäaikaiset liikesaamiset, lisäys (-), vähennys (+) -857 -138 -241
Lyhyaikaiset liikesaamiset, lisäys (-), vähennys (+) -4 070 -1 520 -3 383
Vaihto-omaisuuden lisäys (-), vähennys (+) -2 910 -1 573 -5 302
Korottomat lyhytaik. velat, lisäys (+), vähennys (-) -1 941 3 033 15 770
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA ENNEN RAHOITUSERIÄ JA VEROJA -1 550 7 441 20 341
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -43 -27 -39
Saadut korot liiketoiminnasta 92 37 44
Maksetut välittömät verot -2 641 -1 334 -1 715
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA -4 141 6 117 18 631
       
Investoinnit      
Investoinnit (aineelliset ja aineettomat) -1 217 -743 -949
Investoinnit muihin sijoituksiin -30 0 0
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -1 247 -743 -949
       
Rahoitus      
Maksetut osingot ja muu voitonjako -6 444 -6 760 -6 760
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -6 444 -6 760 -6 760
       
RAHAVAROJEN MUUTOS, LISÄYS (+), VÄHENNYS (-) -11 832 -1 386 10 922
       
RAHAVARAT KAUDEN ALUSSA 41 692 30 770 30 770
RAHAVARAT KAUDEN LOPUSSA 29 860 29 384 41 692


LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA        
1 000 € Osakepääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Edellisten tilikausien voittovarat Tilikauden tulos Yhteensä
OMA PÄÄOMA 1.1.2017 100 25 493 13 008 0 38 600
Osingonjako 0 0 -6 444 0 -6 444
Tulos 0 0 0 5 795 5 795
OMA PÄÄOMA 30.9.2017 100 25 493 6 563 5 795 37 952
           
OMA PÄÄOMA 1.1.2016 100 25 493 9 999 0 35 591
Osingonjako 0 0 -6 760 0 -6 760
Tulos 0 0 0 5 378 5 378
OMA PÄÄOMA 30.9.2016 100 25 493 3 239 5 378 34 210
           
OMA PÄÄOMA 1.1.2016 100 25 493 9 999 0 35 591
Osingonjako 0 0 -6 760 0 -6 760
Tulos 0 0 0 9 769 9 769
OMA PÄÄOMA 31.12.2016 100 25 493 3 239 9 769 38 600

VERTAILUKELPOISUUTEEN VAIKUTTAVAT ERÄT    
1 000 € 1-9/2017 1-9/2016
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät liikevoitossa 0 -599
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät rahoituserissä 0 0
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät veroissa 0 120
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä 0 -479
     
Vuoden 2016 tammi-syyskuun vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät liittyvät lomapalkkakulujaksotukseen.

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

1) Kiinteät kulut = Henkilöstökulut + liiketoiminnan muut kulut
2) Kiinteät kulut, prosenttia = (Henkilöstökulut + liiketoiminnan muut kulut) / Liikevaihto x 100
3) Myyntikate = Liikevaihto - Materiaalit ja palvelut
4) Myyntikate, prosenttia = (Liikevaihto - Materiaalit ja palvelut) / Liikevaihto x 100
5) Käyttökate (EBITDA) = Liikevoitto ennen poistoja
6) Käyttökate (EBITDA), prosenttia = Liikevoitto ennen poistoja / Liikevaihto x 100
7) Liikevoittoprosentti = Liiketoiminnan tulos / Liikevaihto x 100
8) Vertailukelpoinen liikevoittoprosentti = Vertailukelpoinen liiketoiminnan tulos / Liikevaihto x 100
9) Omavaraisuusaste = (Oma pääoma + poistoero x (1 - veroaste)) / (Taseen loppusumma - saadut ennakot) x 100
10) Sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ROCE), 12 kk rullaava = (Tilikauden tulos + rahoituskulut + verot) / (Keskimääräinen oma pääoma + korollinen vieras pääoma) x 100
11) Nettovelkaantumisaste, % = (Korollinen vieras pääoma - rahat ja pankkisaamiset - korolliset saamiset) / Oma pääoma x 100
12) Osakeantioikaistu osakekohtainen tulos = Tilikauden tulos / Keskimääräinen laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden lukumäärä
13) Vertailukelpoinen osakeantioikaistu osakekohtainen tulos = Vertailukelpoinen tilikauden tulos / Keskimääräinen laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden lukumäärä
14) Osakeantioikaistu osakekohtainen tulos (dilutoitu) = Tilikauden tulos / Osakeantioikaistu kuukausittainen keskimääräinen osakemäärä + osakassopimuksen mukainen merkintäoikeuden mukainen osakemäärä
15) Vertailukelpoinen osakeantioikaistu osakekohtainen tulos (dilutoitu) = Vertailukelpoinen tilikauden tulos / Osakeantioikaistu kuukausittainen keskimääräinen osakemäärä + osakassopimuksen mukainen merkintäoikeuden mukainen osakemäärä
16) Osakeantioikaistu keskimääräinen osakkeiden lukumäärä = Kuukausittainen keskimääräinen osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä
17) Henkilöstön määrä kauden lopussa = Keskimääräinen henkilöstön määrä katsauskauden viimeisellä viikolla

Liitteet
Verkkokauppacom Oyj OSAVUOSIKATSAUS 2017 tammi-syyskuu

Takaisin yhtiötiedotteisiin
Sivun alkuun